Một số bài toán cơ bản trên Shell – Lab Fedora core phần 1

Bài trước đã hướng dẫn cấu hình NFS trên giao diện GUI .Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn một số bài toán cơ bản trên Shell như phép tính cộng, trừ, nhân và chia.

https://www.youtube.com/watch?v=BjKN0gcKBxI
Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *