Chương trình Shell tạo IP Alias

Chương trình Shell tạo IP Alias – Lab Fedora core phần 1

Bài trước đã hướng dẫn một số bài toán cơ bản trên Shell .Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn làm chương trình Shell tạo IP Alias trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *