Giáo trình vi xử lý - chương 1 - Đại Cương

Giáo trình vi xử lý – chương 1 – Đại Cương

Giáo trình vi xử lý – chương 1 – Đại Cương trình bày Các hệ thống số dùng trong máy tính và các loại mã, hệ thập phân, hệ nhị phân, các phép toán số học, các thiết bị số cơ bản, giới thiệu vi xử lý,…

Vi_Xu_Ly-chuong-1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *