File Server

Samba share dữ liệu với AD – LAB LPI 2 (33)

Video trước hướng dẫn Samba join AD bằng tiện ích setup trên Linux.Video này hướng dẫn cấu hình samba share dữ liệu với AD, nghĩa là không lấy user trên máy Samba để share mà lấy user của AD để share (dùng user của Domain Controller để chứng thực) do thầy Đỗ Quang Ngọc trình …

Samba share dữ liệu với AD – LAB LPI 2 (33) Read More »

Samba tích hợp AD và DNS (Phần 2) – LAB LPI 2 (28)

Video trước hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS server trên máy Linux để phân giải tên cho Domain controller. Samba tích hợp AD và DNS (Phần 2) – LAB LPI 2 (28) – Video này hướng tạo các record trên DNS server Linux cho Domain Controller do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày. …

Samba tích hợp AD và DNS (Phần 2) – LAB LPI 2 (28) Read More »

Samba tích hợp AD và DNS (Phần 1) – LAB LPI 2 (27)

Thông thường khi nâng cấp DC (Domain Controller) dịch vụ DNS sẽ được cài đặt trực tiếp trên máy DC hoặc cài trên trên máy Window server khác. Nhưng trong Video này sẽ hướng dẫn cấu hình Samba tích hợp AD và DNS (Phần 1) nghĩa là DC sẽ sử dụng dịch vụ DNS của Linux …

Samba tích hợp AD và DNS (Phần 1) – LAB LPI 2 (27) Read More »

Cài đặt và cấu hình samba swat global – LAB LPI 2 (24)

Video trước hướng cấu hình Samba trên CentOS bằng cách chỉnh sửa trực tiếp file cấu hình smb.conf. Video này hướng dẫn Cài đặt và cấu hình samba swat global gói quản trị samba qua giao diện web giúp cấu hình Samba đơn giản hơn do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày. Lab LPI 2 …

Cài đặt và cấu hình samba swat global – LAB LPI 2 (24) Read More »