samba-AD-DNS-03

Samba tích hợp DNS và AD (Phần 3) – LAB LPI 2 (29)

Samba tích hợp DNS và AD (Phần 3) – LAB LPI 2 (29): Video này hướng dẫn cấu hình nâng cấp Domain Controller trên window 2k3 với DNS server Linux do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *