Cài đặt và cấu hình samba swat global – LAB LPI 2 (24)

Video trước hướng cấu hình Samba trên CentOS bằng cách chỉnh sửa trực tiếp file cấu hình smb.conf. Video này hướng dẫn Cài đặt và cấu hình samba swat global gói quản trị samba qua giao diện web giúp cấu hình Samba đơn giản hơn do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *