Chia sẻ tài nguyên thông qua FTP server – Lab Fedora phần 2

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài trước đã hướng dẫn. Thiết lập DNS quản lý dự phòng trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn Chia sẻ tài nguyên thông qua FTP server trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *