spamassassin-thuviencntt-

Cài đặt và cấu hình spamassassin trên Postfix – LAB LPI 2 (36)

Spamassassin là chương trình phát hiện và đánh dấu Spam được viết bằng ngôn ngữ Perl dựa vào phương pháp Bayes. Nó đánh dấu spam dựa vào các luật( rule), white list/black list (AWL), DNS block list, kết quả phân tích mail header và mail body,… và có khả năng học (learning). Video này hướng dẫn Cài đặt và cấu hình Spamassassin trên postfix do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *