Mail Postfix trên CentOS - LAB LPI 2 (6)

Mail Postfix trên CentOS – LAB LPI 2 (6)

Postfix là một MTA (Mail Transport Agent), được viết bởi Wietse Venema khi ông đang làm việc ở trung tâm nghiên cứu T. J. Watson của IBM. Đặc điểm của Postfix: dễ quản lý, nhanh, an toàn. Chỉ cần một server với hardware thông thường, Postfix có thể chuyển giao hàng triệu email một ngày . Postfix là một SMTP Server được dùng rất nhiều trên HĐH Linux. Video này hướng dẫn Cài đặt và cấu hình dịch vụ Mail Postfix trên CentOS do thầy Đõ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *