phuong-phap-chong-spam-virus

Giới thiệu phương pháp chống spam và Virus – LAB LPI 2 (34)

Hiện nay Spam (thư rác) và Virus không chỉ là nổi lo của các tổ chức lớn mà nó đã trở thành nổi lo chung của tất cả những ai sử dụng Internet, đặc biết nó làm đau đầu các nhà quản trị Mail Server, nó làm ảnh hưởng rất lớn tài nguyên mạng (bandwidth) và tài nguyên Server. Vậy có phương pháp nào để hạn chế SpamVirus không? Video này sẽ giới thiệu các phương pháp chống spam và virus do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *