iptable-squid-thuviencntt

Cấu hình Firewall Iptable kết hợp proxy Squid – LAB LPI 2 (15)

Video trước hướng dẫn cấu hình rule Nat Out, Nat In,… trên Iptable để cho các Client trong mạng truy cập Internet, ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài và cấu hình rule trên Proxy Squid để cấm truy cập một số website nào đó cũng như tăng tốc truy cập Internet bằng tính năng Cache. Video này hướng dẫn Cấu hình Firewall Iptable kết hợp Proxy Squid, đây là sự kết hợp hoàn hảo để tạo thành một Firewall để mạnh có thể lọc các gói (package) ở Layer 3, layer 4Layer 7 và tăng tốc độ truy cập web bằng cache.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *