Cấu hình DNS cho mạng nội bộ trên Fedora - Lab Fedora phần 2

Cấu hình DNS cho mạng nội bộ trên Fedora – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Lập lịch biểu trên Fedora trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn cấu hình DNS cho mạng nội bộ trên Fedora bằng phần mềm mã nguồn mở Bind.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *