Samba tích hợp DNS và AD (Phần 4) – LAB LPI 2 (30)

Samba tích hợp DNS và AD (Phần 4) – LAB LPI 2 (30): Video trước hướng dẫn cài đặt AD thành công, Video này khảo sát quá trình join donmain của máy window xp do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *